Przepisy prawa budowlanego regulują z całą dokładnością, czym jest budynek, czym budowla, a czym obiekt budowlany. Pojęcie obiektu budowlanego zawiera w sobie wszystkie pozostałe kategorie, zarówno: budynek (wraz ze wszystkimi niezbędnymi instalacjami), obiekt małej architektury oraz budowlę. Za budynek uważa ...

Choć budynki kontenerowe przeznaczone do celów mieszkalnych istnieją w Polsce i zdarzają się coraz częściej, nie oznacza to, że ich bynajmniej nie ma. Aktualnie co prawda większość z nich to tak zwane budynki socjalne przyznawane obywatelom w trudnej sytuacji mieszkaniowej, ...

Chcąc wykonywać zawód i inżyniera należy ukończyć studia, które w zależności od toku i czasu trwania dają tytuł zawodowy magistra inżyniera budownictwa lub po prostu inżyniera budownictwa (odpowiednik licencjatu). Podczas sześcioletnich zwykle studiów przyszli inżynierowie zdobywają wiedzę i kompetencje z ...

Mechanika konstrukcji to dziedzina pokrewna i wspomagająca dla budownictwa. Wiedza z tej dyscypliny jest zdobywana i nieustannie rozszerzana, weryfikowana i modyfikowana przez inżynierów budownictwa, który zgłębiają tę właśnie specjalność. Ponieważ wciąż powstają coraz to nowocześniejsze materiały, a jednocześnie warunki środowiskowe ...

Inżynieria lądowa zajmuje się od podstaw tym wszystkim, co jest związane z projektowaniem (architektura) i budownictwem, to znaczy tworzeniem budowli od podstaw. Przede wszystkim zadaniem inżyniera jest wybór i akceptacja najlepszego projektu architektonicznego (niekiedy także projektowanie), oraz właściwe nadzorowanie pracami ...

Inżynieria produkcji budowlanej i zarządzania, zwana też inżynierią wykonawczą jest to dział wiedzy technicznej, a konkretnie, dział inżynierii lądowej, związany praktycznie z całokształtem funkcjonowania wykonawstwa budowlanego oraz przemysłu budowlanego. Inżynieria produkcji budowlanej z punktu widzenia realizacji należy do działów wiedzy, ...

Budynki modułowe to budynki wykonane poprzez złożenie części wykonanych z gotowych prefabrykatów. To bardzo wygodne rozwiązanie wszędzie tam gdzie z powodu braku czasu, finansów lub warunków ogólnych budowa z innych elementów byłaby problemem.Elementy są wykonane w taki sposób, aby bez ...

Zanim będzie można przystąpić do realizacji jakiegokolwiek projekt, czyli fizycznego rozpoczęcia budowy najpierw taki projekt musi powstać. Dlatego właśnie dziedziną nierozłącznie związaną z budownictwem jest architektura, czyli projektowanie. Architekt to osoba, która przygotowuje projekt realizowany następnie przez budowniczego. Jednak istnieje ...

Budownictwo lądowe to nie tylko po prostu stawianie domów i całych osiedli, ale też często wymaga dostosowania się do warunków glebowych i hydrologicznych, a także tektonicznych. W tym wypadku adekwatnym działem wiedzy jest inżynieria trzęsień ziemi, czyli rozległy dział wiedzy ...

Budowa to ogół prac związanych z wykonaniem obiektu budowlanego od podstaw, ale również wszelkie czynności związane z jego odbudową, rozbudową, nadbudową i renowacją. Choć na pozór mogłoby się wydawać, że plac budowy to jeden wielki bałagan i nie wiadomo jak ...

Wbrew pozorom obiekty modułowe mają bardzo szerokie zastosowanie i spotykają się z coraz większym zainteresowaniem ze strony klientów. Ze względu na ich różnorodność (przenośne, jedno- i wielokondygnacyjne) można je spotkać niemalże na każdym kroku, wszędzie wokół nas. Ich postawienie, (choć ...

Geotechnika to dział inżynierii lądowej poświęcona znajomości interakcji występujących między podłożem a konstrukcją budynku. Jest to dziedzina interdyscyplinarna, która wykorzystuje wiedzę z dziedziny wielu nauk pokrewnych takich jak: geologia, fundamentowanie, gruntoznawstwo, mechanikę gruntów, a także wiedzę z dziedziny inżynierii, chemii, ...

Budownictwo realizuje jedną z podstawowych potrzeb ludzkich – potrzebę posiadania bezpiecznego i wygodnego schronienia, stąd pierwszymi prymitywnymi budowlami wykonanymi ludzką ręką od zarania dziejów były właśnie konstrukcje domów. Jakkolwiek brzmi to odważnie i oryginalnie, takie właśnie były początki tego, co ...

Budynki modułowe (kontenerowe), zbudowane poprzez złożenie gotowych elementów, z jednej strony budzą zachwyt jako praktyczne rozwiązanie dla szybkiego urządzenia miejsca pracy, budynku funkcjonalnego (np. magazyn, szopa, barak sanitarny na placu budowy), budynku użyteczności publicznej (jak szkoła, przedszkole, żłobek), sklepów czy ...

Mówiąc w bardzo wielkim uproszczeniu, geodezja (zwana też miernictwem) zajmuje się prowadzeniem pomiarów gruntu. Dokonywanie precyzyjnych pomiarów jest czynnością niezbędną dla architektury i budownictwa (wymierzanie granic działek budowlanych). Dawne przyrządy miernicze były nie dość precyzyjne, zaś ich używanie wymagało niezwykłej ...

Poruszając się po mieście i mijając po drodze rozmaite budynki i budowle rzadko zastanawiamy się nad tym, jak one powstały. Większym zainteresowaniem cieszyło się budownictwo w czasach socjalistycznych. W PRL budownictwo obok przemysłu ciężkiego było pierwszą i najważniejszą gałęzią działalności ...

Budynki modułowe, czyli wykonane z gotowych elementów cieszą się coraz większą popularnością ze względu na dość wszechstronne zastosowanie, ale przede wszystkim dzięki niezwykłej szybkości i łatwości montażu oraz stosunkowo niskim cenom tworzywa. Rozwiązania te wciąż nie są zbyt popularne ani ...