Miska stojąca WC Catalano Zero 55 1VP5500

Kiedy wstrzymanie robót

Kiedy wstrzymanie robót

Dobrze jest zapewnić sobie bezpieczeństwo, w przypadku wykonywania pewnych prac budowlanych. Dzięki temu mamy pewność, że zostaną wprowadzone w życie wszelkie założenia projektu budowlanego. Podczas postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych dostrzegamy, że występuje możliwość nałożenia obowiązku przedstawienia inwentaryzacji wykonanych robót