aranżacja wnętrz

Obiekt budowlany cóż to takiego?

Obiekt budowlany cóż to takiego?

Przepisy prawa budowlanego regulują z całą dokładnością, czym jest budynek, czym budowla, a czym obiekt budowlany. Pojęcie obiektu budowlanego zawiera w sobie wszystkie pozostałe kategorie, zarówno: budynek (wraz ze wszystkimi niezbędnymi instalacjami), obiekt małej architektury oraz budowlę. Za budynek uważa

Obiekty modułowe mieszkaniowe

Obiekty modułowe mieszkaniowe

Choć budynki kontenerowe przeznaczone do celów mieszkalnych istnieją w Polsce i zdarzają się coraz częściej, nie oznacza to, że ich bynajmniej nie ma. Aktualnie co prawda większość z nich to tak zwane budynki socjalne przyznawane obywatelom w trudnej sytuacji mieszkaniowej,

Edukacja i uprawnienia inżyniera budownictwa

Edukacja i uprawnienia inżyniera budownictwa

Chcąc wykonywać zawód i inżyniera należy ukończyć studia, które w zależności od toku i czasu trwania dają tytuł zawodowy magistra inżyniera budownictwa lub po prostu inżyniera budownictwa (odpowiednik licencjatu). Podczas sześcioletnich zwykle studiów przyszli inżynierowie zdobywają wiedzę i kompetencje z

Mechanika konstrukcji wszystko dla nowoczesnego budownictwa

Mechanika konstrukcji  wszystko dla nowoczesnego budownictwa

Mechanika konstrukcji to dziedzina pokrewna i wspomagająca dla budownictwa. Wiedza z tej dyscypliny jest zdobywana i nieustannie rozszerzana, weryfikowana i modyfikowana przez inżynierów budownictwa, który zgłębiają tę właśnie specjalność. Ponieważ wciąż powstają coraz to nowocześniejsze materiały, a jednocześnie warunki środowiskowe

Inżynieria lądowa czym się zajmuje

Inżynieria lądowa czym się zajmuje

Inżynieria lądowa zajmuje się od podstaw tym wszystkim, co jest związane z projektowaniem (architektura) i budownictwem, to znaczy tworzeniem budowli od podstaw. Przede wszystkim zadaniem inżyniera jest wybór i akceptacja najlepszego projektu architektonicznego (niekiedy także projektowanie), oraz właściwe nadzorowanie pracami

Inżynier produkcji budowlanej obowiązki i kompetencje

Inżynier produkcji budowlanej obowiązki i kompetencje

Inżynieria produkcji budowlanej i zarządzania, zwana też inżynierią wykonawczą jest to dział wiedzy technicznej, a konkretnie, dział inżynierii lądowej, związany praktycznie z całokształtem funkcjonowania wykonawstwa budowlanego oraz przemysłu budowlanego. Inżynieria produkcji budowlanej z punktu widzenia realizacji należy do działów wiedzy,

Budynek modułowy praktyczne rozwiązanie

Budynek modułowy praktyczne rozwiązanie

Budynki modułowe to budynki wykonane poprzez złożenie części wykonanych z gotowych prefabrykatów. To bardzo wygodne rozwiązanie wszędzie tam gdzie z powodu braku czasu, finansów lub warunków ogólnych budowa z innych elementów byłaby problemem.Elementy są wykonane w taki sposób, aby bez

Podstawa budowania – projektowanie

Podstawa budowania - projektowanie

Zanim będzie można przystąpić do realizacji jakiegokolwiek projekt, czyli fizycznego rozpoczęcia budowy najpierw taki projekt musi powstać. Dlatego właśnie dziedziną nierozłącznie związaną z budownictwem jest architektura, czyli projektowanie. Architekt to osoba, która przygotowuje projekt realizowany następnie przez budowniczego. Jednak istnieje

Inżynieria trzęsień ziemi

Inżynieria trzęsień ziemi

Budownictwo lądowe to nie tylko po prostu stawianie domów i całych osiedli, ale też często wymaga dostosowania się do warunków glebowych i hydrologicznych, a także tektonicznych. W tym wypadku adekwatnym działem wiedzy jest inżynieria trzęsień ziemi, czyli rozległy dział wiedzy

Budowa porządek w chaosie

Budowa porządek w chaosie

Budowa to ogół prac związanych z wykonaniem obiektu budowlanego od podstaw, ale również wszelkie czynności związane z jego odbudową, rozbudową, nadbudową i renowacją. Choć na pozór mogłoby się wydawać, że plac budowy to jeden wielki bałagan i nie wiadomo jak